TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 13 febr.. 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-02-13)

Kerkdiensten Amersfoort op 13 febr 2011Kerkdienstenredactie De Stad Amersfoort, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, of per e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl

 • Kerkdiensten

  Kerinam
  Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 16 febr.: ds. P. Riemersma.

  Basisgroep De Keerkring
  Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

  St. Aegtenkapel
  Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

  Taizé-jongerenviering
  Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, 't Zand 13, m.u.v. december.

  Centrumviering
  Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

  Golfbreker Radio (87.5 FM)
  zo. 11.00 uur: St. Ansfriduskerk; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

  Meander Medisch Centrum
  Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. Glastra.

  Zorgcentra
  Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L. Houweling.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L. Houweling.
  Birkhoven, Birkstraat 200: zo. 10.00 uur: 10.00 uur: zr. L. Flintrop, m.m.v. dameskoor St. Henricuskerk.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: past. J. de Froe, eucharistieviering.
  Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dienst.
  Zon en Schild: zo. 10.00 uur: Geeske Hofstra, woord- en tafeldienst.

  Protestantse Gemeente
  Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Rentier; 18.30 uur: ds. A. Romein.
  Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: mevr. R. Schoon-Smit.
  Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10./30 uur: ds. J. van Baardwijk, jongerendienst.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder; 17.00 uur: zie Nieuwe Kerk.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dr. J. van 't Kruis; 17.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, themadienst.
  St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur in Opstandingskerk: ds. G.D. Kamphuis, H.A.; 17.00 uur in Opstandingskerk, dankz. H.A.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. cantorij.
  Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 17.00 uur: ds. W.L. Pera, DMB.
  Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, dienst van kerk en school.
  De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge, doopdienst; 17.00 uur: vesper, ds. R.G. van der Zwan.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: ds. C.G. Geluk, doopdienst.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. T. Fossen; 10.00 uur: ds. T. Fossen, m.m.v. Message.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: Zinnige Zondag met Carel ter Linden.
  Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

  Oecumenisch
  Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, ds. A. Sprotte, met musical; 13.00 uur: doop EHC, diaken A. van Boven.
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

  Geref. Kerk Vrijgemaakt
  Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. R.W.J. Soeters; 19.00 uur: ds. A. Kruizinga.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilbrink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 16.30 uur: ds. C. v.d. Berg, afscheid.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. M.J.C. Blok.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: preeklezen.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. Tj. van Dijk, dovendienst; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C.J. Mewe; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
  Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. K. de Vries.
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

  Rooms-katholieke kerken
  St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord- en communieviering, p.w.. M. van Tricht, m.m.v. koor 4U.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord- en communieviering, M. van Tricht en R. Luiten, m.m.v. gemengd koor.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Koh-I-Noor, er is kinderwoorddienst.
  St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: woord- en gebedsviering, A. van Boven, m.m.v.koorgroep 't Zand, er is kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: woord- en communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. Holy Spirit Choir.
  St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. musicalkoor Maria; zo. 10.30 uur: woord- en communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. koor Tussendoor.
  St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor, er is kinderwoorddienst.

  Overige katholieke kerken
  Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: viering; amersfoort.okkn.nl.

  Overige kerken
  Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. G. Zwarts, H.A.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. A. Kruizinga; 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. W. Veen.
  ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
  Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl
  Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl.
  Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur geen dienst i.v.m. priesterwijding. www.hazknederland.org
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 10.00 uur: Eredienst.
  Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor mevrouw F. Westmaas en majoor mevrouw W. Graafland.
  Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
  Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
  Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Huib Zegwaart; www.egdeark.nl
  Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. J. van de Kamp. www.vegamersfoort.nl
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst. www.adventistenamersfoort.nl
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring. www.vvg-amersfoort.nl.
  l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
  Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdom-ministries.org
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging 't Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie. www.voamersfoort.nl
  De LevensBron, Grote Koppel 65: zo. 11.00 uur: J. Wienbelt; om de week op even woensdagen: 19.45 uur huisgroepbijeenkomst, Muldersstraat 12, A'frt; oneven weken: Pauwoog 19, Zeewolde.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573. www.yahayo.nl

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 09 febr 2011
bericht nr. 11405 :  geplaatst op 09-02-2011 en 2096 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken