TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 6 febr.. 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-02-06)

Kerkdiensten Amersfoort op 6 febr 2011Kerkdienstenredactie De Stad Amersfoort, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, of per e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl

 voor
Kerkdiensten

Kerkdienstenredactie De Stad Amersfoort, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, of per e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl 
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 9 febr.: ds. J. Vroegindeweij.

Basisgroep De Keerkring 
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.www.ruimteviering.nl.

Taizé-jongerenviering
Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, 't Zand 13, m.u.v. december.

Centrumviering 
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur; zo. 6 febr. ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM) 
zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar; 17.00 uur: St. Joriskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. van de Pol.

Zorgcentra 
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: zr. L. Flintrop.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord- en communieviering.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: dienst. 
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: dienst.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, H.A.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A.; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, dankz. H.A.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur in Open Hof: ds. G.D. Kamphuis, voorber. H.A.; 19.00 uur in Open Hof: kand. G. Laseur.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 17.00 uur: ds. W.L. Pera, Hilversum, DMB.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.30 uur: ds. P. Strating.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. W. Klamer, Berkenschoolviering.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch 
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, E. Hogema.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J. van Benthem; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. M.J.C. Blok.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. G. Gunnink; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. R. Kelder; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: D. Heek; 15.00 uur: ds. A. Buursema.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: vesperviering. diaken A. van Boven en dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: familieviering, diaken F. Sieraal en mevr. P. Flinkerbusch, m.m.v. familiekoor.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord- en communieviering, A. van Boven, m.m.v. dameskoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: woord- en communieviering, p.w. G. Timmerman, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: woord- en gebedsviering, N. Morpey, presentatie vormelingen, m.m.v. cantorij, er is crèche en kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geestkerk, Mozartweg 54: vr.. 9.00 uur: eucharistieviering, pastor Thong en A. Leenders; zo. 11.00 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. tiener- en kinderkoor; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Gebedsviering o.l.v. parochianen; za. 19.00 uur: woord- en communieviering, J. van Pampus, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: eucvharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. St. Martinuskoor.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur: woord- en communieviering, p.w. G. Timmerman, m.m.v. kinderkoor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: schriftlezing en gebed; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur: leesdienst; 14.00 uur: ds. S. de Marie, H.A.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 16.30 uur in De Hoeksteen: vesper.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. M. Bot; 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. A. Berben, m.m.v. jongerengroep.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella. 
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur geen dienst i.v.m. priesterwijding.www.hazknederland.org
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 10.00 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland. 
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Paul Westerlaken. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benajmins-Tombeng; www.egdeark.nl
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse, H.A. www.vegamersfoort.nl
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst. www.adventistenamersfoort.nl
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku. 
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdom-ministries.org
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging 't Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie. www.voamersfoort.nl
De LevensBron, Grote Koppel 65: zo. 11.00 uur: J. Wienbelt; om de week op even woensdagen: 19.45 uur huisgroepbijeenkomst, Muldersstraat 12, A'frt; oneven weken: Pauwoog 19, Zeewolde.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573. www.yahayo.nl
 
 
 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 02 febr 2011
bericht nr. 11370 :  geplaatst op 02-02-2011 en 2022 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken