TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 24/25 en 26 dec. 2010
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2010-12-26)

Kerkdiensten Amersfoort op 24/25 en 26 dec 2010


Bron: De Stad Amersfoort
Kerkdienstenredactie De Stad Amersfoort, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, of per e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl

Kerkdiensten


Kerkdienstenredactie De Stad Amersfoort, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, of per e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 12 jan.: ds. M.D. van der Giessen.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Taizé-jongerenviering
Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, 't Zand 13, m.u.v. december.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
vr. 24 dec. 21.00 uur: Sint Ansfriduskerk; zo. 10.00 uur: GKV Amersfoort-Zuid; 17.00 uur: GKV Westerkerk.
Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: vr. 24 dec. 20.00 uur: past. M. Glastra; zo. 10.00 uur: dienst.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: za. 25 dec. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling, koor- en samenzang; zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; za. 25 dec. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling, koor- en samenzang; zo. 11.00 uur: zangdienst.
Birkhoven, Birkstraat 100: vr. 24 dec. 19.00 uur: mevr. I. Adriaansz, m.m.v. Zang en Vriendschap; zo. 10.00 uur: mevr. M. van Kampen, m.m.v. fam. Kalkman.
Verpleeghuis St. Elisabeth: za. 25 dec. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem en mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 25 dec. 10.15 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: vr. 24 dec. 19.00 uur: past. C. Arends; za. 10.00 uur: past. G. Hofstra.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: za. 25 dec. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur: ds. W. Bos; 18.30 uur: ds. Th.P. de Jong, Stadskanaal.
Ouderenzorg Nijenstede: za. 25 dec. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij; zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: vr. 24 dec. 22.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; za. 10.30 uur: dienst voor jong en oud met kerstspel; zo. 10.30 uur: Ochtendgebed in de kapel m.m.v. gemeenteleden.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: vr. 24 dec. 19.00 uur en 22.00 uur: multimediale kerstnachtdienst in musicalvorm; za. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder m.m.v. Brugkoor; zo. 10.00 uur: ds. G. Roest, Stedum.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: vr. 24 dec. 22.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. combo en koperensemble; za. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: vr. 24 dec. 22.00 uur: kerstnachtdienst Kerinam, ds. G.D. Kamphuis en ds. R.W.J. Soeters; za. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 16.00 uur: kinderkerstfeest; zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: ds. A.D. Goijert.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: vr. 24 dec. 19.00 uur: kerstviering met/voor kinderen, ds. W. Verschoor; za. 10.00 uur: ds. W. Verschoor; zo. 10.00 uur: drs. G. Knepper.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: vr. 24 dec., za. en zo.: zie De Open Hof.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: vr. 24 dec. 22.00 uur: ds. P.P. van der Harst; za. 9.00 uur: kinderkerstviering in Henricuskerk; 10.15 uur: ds. P.P. van der Harst;
De Open Hof, Vogelplein 1: vr. 24 dec. 21.00 uur: ds. B. Borger en ds. R.G. van der Zwan; za. 10.00 uur: ds. B. Borger; zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: vr. 24 dec. 18.30 uur: kinderkerstmusical; 22.00 uur: ds. T. Woltinge, m.m.v. cantorij; za. 10.00 uur: ds. T. Woltinge m.m.v. Voice of Hope; zo. 10.00 uur: dhr. S. Muller.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: vr. 24 dec. 18.30 uur: kinderkerk; 20.30 uur: kerstnachtdienst (De Dissel, Hooglanderveen); za. 25 dec. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 9.30 uur: Sing-in.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: za. 25 dec. 9.00 uur in Wellantcollege: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 11.30 uur: Sing-in in Wellantcollege.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: vr. 24 dec. 19.00 uur: Heleen Bulthuis; 22.00 uur: pastor W. Klamer m.m.v. Spirit; za. 9.00 uur en 10.00 uur; pastor W. Klamer, m.m.v. cantorij; zo. 10.00 uur: zangdienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: geen opgave ontvangen.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: za. 25 dec. 10.30 uur: ds. IJ. de Mol-Buizert.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: vr. 24 dec. 19.00 uur: kinderkest, A. Sprotte; 21.00 uur: E. Vos en A. Sprotte; za. 10.00 uur: J. van Pampus en A. Sprotte; zo. 11.00 uur: Zinnege Zondag De Kamers, kerstspel.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: za. 25 dec. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; zo. 10.00 uur: ds. H. Biesma, em.; 19.00 uur: leesdienst.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: za. 25 dec. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur; ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: za. 25 dec. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.P. Feijen.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: za. 25 dec., zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. H.J. Boiten.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: za. 25 dec. 8.45 uur: ds. P. Houtman; zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. P. Houtman.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: za. 25 dec. P. Houtman; zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. P. Houtman.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: za. 25 dec. 11.15 uur: ds. C. Beiboer; zo. 10.45 uur: kand. D. Heek; 17.00 uur: ds. J. Geelhoed.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: za. 25 dec. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; zo. 8.45 uur: ds. D. Heek; 15.00 uur: ds. J. van Benthem.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: za. 25 dec. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: vr. 24 dec. 19.00 uur: familieviering, p.w. E. Vos; 21.30 uur: woord- en communieviering, p.w. G. Timmerman, m.m.v. koor 4U, vanaf 21.00 uur gezang kerstliederen; 24.00 uur: kerstnachtviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Klassiek Koor Amersfoort; za. 11.00 uur: eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Soli Deo Gloria; zo. 11.00 uur: eucharistieviering in de H. Geestkerk (gehele parochieverband), pastoor Tuan.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: vr. 24 dec. 21.00 uur: eucharistieviering, pastoor Tuan en F. Sieraal,m.m.v. beide koren; za. 9.00 uur: peuter-kleuterviering; 10.30 uur: woord- en communieviering, A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor; zo. 11.00 uur: viering in H. Geestkerk.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: do. 23 dec. 11.00 uur: woord- en communieviering voor senioren, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Lief- en Leedkoor; vr. 17.30 uur: woord- en communieviering (kleuter), diaken A. van Boven; 22.00 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor; za. 9.30 uur: eucharistieviering, pastoor T. Nguyen, m.m.v. koor Koh-I-Noor; zo. 11.00 uur: viering in H. Geestkerk.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: vr. 24 dec. 18.30 uur: kinderkerst; 20.30 uur: kerstsamenzang i.s.m. AJO orkest en het koor Arena Cantat; 23.00 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. de cantorij; za. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep 't Zand; 15.00 uur: Kindje wiegen; zo. 10.30 uur: Woord- en gebedsdienst, G. Timmerman, m.m.v. mannenschola; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: vr. 24 dec. 18.30 uur: viering met jongeren, p.w. J. van Pampus; za. 11.00 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij; 15.00 uur: kindje wiegen; zo. 11.00 uur: eucharistieviering, pastoor Tuan en Fr. Sieraal, viering met verst. beperkten, m.m.v. Holy Spirit Choir; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 24 dec. 17.30 uur: kleuterkerst, E. Vos; 19.00 uur: gezinsviering, A. Timmerman. m.m.v. kinderkoor; 21.00 uur: woord- en communieviering, A. van Boven, m.m.v. Martinuskoor; 23.00 uur: eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Caeciliakoor; za. 9.30 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Tussendoor; zo. 9.30 uur: gebedsviering L&C o.l.v. werkgroep, m.m.v. Caeciliakoor; zo. 11.30 uur: kindje wiegen.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: geen opgave ontvangen.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: vr. 24 dec. 22.00 uur: eucharistieviering; za. 10.00 uur: viering voor jong en oud; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9: za. 25 dec. 10.00 uur: leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): za. 25 dec. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; zo. 10.00 uur: ds. H. van der Velde.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: za. 25 dec. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 15.00 uur: kinderkerst; zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. J.F. Ezinga.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: za. 25 dec. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters, kerstfeest met de kinderen; zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: vr. 24 dec. 19.00 uur: kerstviering met kerstspel; za. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries; zo. geen dienst.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: vr. 24 dec. 19.00 uur: dienst met parallel kinderprogramma, Oeds Blok; 22.00 uur: dienst; za. 10.00 uur: gezinsdienst; zo. geen dienst; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl; wo. 22 dec. (vanavond) 19.30 uur: Erni Toppin
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur geen dienst i.v.m. priesterwijding. www.hazknederland.org
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 10.00 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: vr. 24 dec. 22.00 uur: majoor mevrouw B. de Vries en majoor mevrouw J. Terlouw, m.m.v. muziekensemble Veluwe Brass; zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevr. M.T. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: familiekerstdienst. Kinderen blijven in de dienst, babyopvang aanwezig. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: vr. 24 dec. 20.30 uur: kerstnachtdienst; zo. 10.00 uur: kerstdienst. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; za. 25 dec. 10.30 uur: kerstsdienst; zo. geen dienst; www.egdeark.nl
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: za. 25 dec. 10.00 uur: mevr. G. Doekes-van Slooten; zo. geen dienst. www.vegamersfoort.nl
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst. www.adventistenamersfoort.nl
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdom-ministries.org
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Voor meer informatie en contact: www.voamersfoort.nl
De LevensBron, Grote Koppel 65: zo. 11.00 uur: J. Wienbelt; om de week op even woensdagen: 19.45 uur huisgroepbijeenkomst, Muldersstraat 12, Amersfoort; oneven weken: Pauwoog 19, Zeewolde.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: 1x per mnd. interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573. www.yahayo.nl

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 15 dec 2010
bericht nr. 11211 :  geplaatst op 22-12-2010 en 4630 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken