TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 5 dec. 2010
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2010-12-05)

Kerkdiensten Amersfoort op 5 dec 2010


Bron: De Stad AmersfoortKerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 8 dec.: ds. J.B. Wilmink.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Taizé-jongerenviering
Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, 't Zand 13, m.u.v. december.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar; 17.00 uur: St. Joriskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: past. M.J. Burger.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dr. A. van Haarlem.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: zr. L. Flintrop, m.m.v. dameskoor St. Henricus.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord- en communieviering.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends,

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, H.A.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. H.J. Takken.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. O.C. Kerssen, Gouda, m.m.v. zanggroep.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: ds. W. Meijer, Voorthuizen.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. Berends.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie De Open Hof; 17.00 uur: ds. J.G. Meynen, Haarlem, DMB.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. Schoonderbeek.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dhr. A.J. van Heusden.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: dhr. P. van der Veer.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor W. Klamer; 10.00 uur: pastor W. Klamer, jeugddienst 15+.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. J. van Oord.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, M. van Tricht.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Zo. 5 dec. p.w. Edith Vos.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J.J. Schreuder; 19.00 uur: ds. P. Schelling, em.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. A.N. Hendriks.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsenma.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur, 10.30 uur en 16.30 uur: dienst.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. R. Kelder.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: stud. G.W. Kroeze.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: kand. E. Kroeze.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. J. Wesseling; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, diaken A. van Boven en dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, p.w. G. Timmerman, m.m.v. Gemengd koor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Woord- en gebedsviering, J. van Adrichem en A. Bijlholt, m.m.v. koorgroep 't Zand, er is kinderwoorddienst en crèche; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: vr. 9.00 uur: Euch.viering, pastoor Tuan; zo. 11.00 uur: Woord- en communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. Con Spirito; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Gebedsviering o.l.v. parochianen; za. 19.00 uur: Familieviering, pastoor Tuan, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: Euch.viering, pastoor Tuan, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Klassiek Koor Amersfoort.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur: Leesdienst; 16.30 uur: ds. S. de Marie, H.A.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, doopdienst; 17.00 uur: ds. D. Timmerman.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. W.J. Quist, em.; 17.00 uur: dr. D. Visser, em.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur geen dienst i.v.m. priesterwijding. www.hazknederland.org
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 10.00 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevr. M.T. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Peter Rothuizen. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng; www.egdeark.nl
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. J.A.C. Schouwstra, H.A. www.vegamersfoort.nl
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst. www.adventistenamersfoort.nl
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdom-ministries.org
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Voor meer informatie en contact: www.voamersfoort.nl
De LevensBron, Grote Koppel 65: zo. 11.00 uur: J. Wienbelt; om de week op even woensdagen: 19.45 uur huisgroepbijeenkomst, Muldersstraat 12, Amersfoort; oneven weken: Pauwoog 19, Zeewolde.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. www.yahayo.nl

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 01 dec 2010
bericht nr. 11141 :  geplaatst op 01-12-2010 en 2741 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken