TERUG
Financiën
Microfinancieringsopganisatie Oikocredit
rkamersfoort
Komend weekend wordt daar in de vieringen van de Onze Lieve Vrouw van Amersfoortparochie aandacht besteed. aan Oikocredit
In de Sint Franciscus Xaveriuskerk (ít Zand) en in Brandpunt (Laan naar Emiclaer) in een themaviering, op de andere vierplekken in ieder geval bij de mededelingen.

Op 4 november j.l. bestond de microfinancieringsopganisatie Oikocredit 35 jaar.

Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om hun financiële reserves sociaal-ethisch te beleggen. Met dit geld verschaft Oikocredit krediet aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld.

Bisschop de Korte, referent voor Kerk en Samenleving, schrijft in zijn brief over de Oikocreditcampagne ‘Geloven in het kleine’: “De campagne sluit prachtig aan bij de kern van het christelijk geloof: het geloof in God die ons eerst en onbaatzuchtig heeft liefgehad. En ook breder ervaren we in ons leven de dynamiek van de liefde die geeft omdat zij eerst heeft liefgehad. Wij kunnen liefhebben en leven omdat wij eerst zijn bemind”.

Zie verder bijgaande brief

Meer weten? Kijk op www.microkrediet.nl of bel 030-2341069.

Als er voldoende belangstelling voor is, is er op dinsdag 23 november een informatieavond in de Pastorie, Kerklaan 22, Hoogland. U kunt zich daarvoor opgeven bij Frans Krikhaar, contactpersoon van Oikocredit voor Amersfoort, 033-4691352. ---

 

 

 bericht nr. 11029 :  geplaatst op 05-11-2010 en 1738 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken