TERUG
Diaconaat
Presentatie Armoedeonderzoek 2010
Kerkinactie

Presentatie Armoedeonderzoek 2010
Op 4 november zal in het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht het ‘Armoedeonderzoek 2010’ worden gepresenteerd.

Dit onderzoek geeft inzicht op welke wijze en in welke mate lokale diaconieën en parochies in 2009, waarin de kredietcrisis veel impact had, individuele en collectieve hulp hebben verleend aan mensen in armoede. Omdat er vergelijking mogelijk is met vorige onderzoeken zijn trends en ontwikkelingen in kaart gebracht.

Tegelijk is in een drietal deelonderzoeken verkend hoe mensen in armoede geholpen worden door plattelandskerken, door migrantenkerken en moskeeën. Kerk in Actie is samen met de Rooms-Katholieke Kerk initiatiefnemer van dit onderzoek, waarin samengewerkt wordt met vele andere kerkgenootschappen. Het Armoedeonderzoek zal door ds. Peter Verhoeff (preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk) en Mgr. Gerard de Korte (bisschop van het Bisdom Groningen-Leeuwarden) worden aangeboden aan drs. Herman Kaiser (burgemeester van Doetinchem en voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres).

Daarnaast zijn er een drietal paneldebatten, onder leiding van Kees Posthumus, met vertegenwoordigers vanuit de diaconale praktijk, de armekant-beweging, migrantenkerken en moskeeën. Tevens kan de tentoonstelling ‘werkende armen’ in het gebouw bekeken worden.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek. Deelname aan deze bijeenkomst, die duurt van 13.00 tot 15.30 uur, is gratis. Opgave kan via m.gaastra@kerkinactie.nl of bel (030) 880 18 86.

 

 bericht nr. 10983 :  geplaatst op 01-11-2010 en 759 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken