TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort 31 oktober 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort op 31 oktober 2010

Bron: De Stad Amersfoort

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 3 nov.: ds. G. Gunnink.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 9.00 uur: Rafaëlgemeente; 17.00 uur: Ichthuskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast-Fokkema, m.m.v. Fonteinkerkkoor.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: ds. R.G. van der Zwan, H.A., m.mv.. koor Koh-I-Noor
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. E. Bast-Fokkema.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: ds. W.P. Emaus, Lekkerkerk; wo. 3 nov. 14.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor m.m.v. jongeren.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie Open Hof.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. R. Klein Kranenburg.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge en ds. G. Lammerts van Buren.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.30 uur: ds. J. Snaterse.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 en 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. J. v.d. Eijk.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: prof. dr. K. Zwanepol.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering en doop, A. van Boven en A. Sprotte; 11.30 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen; di. 2 nov. 20.00 uur: Gebedsviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Zo. 7 nov. G. van Eck en p.w. J. van Pampus.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. G. Gunnink.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: dienst; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis, wo. 3 nov. 16.00 uur: ds. J. Beekhuis, kinderdienst.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: stud. B. van Egmond, Kampen; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga; wo. 3 nov. 16.00 uur: ds. H.S. van Hemmen, Ede, kinderdienst.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. J. van Benthem; 15.00 uur: ds. H. Knigge.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor G. Timmerman, met samenzang; di. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. Timmerman, m.m.v. dameskoor; ma. 1 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Gemengd koor; di. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Timmerman, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. gemengd koor, er is kinderwoorddienst; ma. 1 nov. 19.00 uur: Euch. in St. Henricuskerk; di. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Woord- en gebedsviering, E. Vos, m.m.v. Mannenschola, er is kinderwoorddienst; di. 2 nov. 19.30 uur: Viering van Woord en Gebed, L. v.d. Haterd en T. Vester, m.m.v. koorgroep 't Zand, er is kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Comm.viering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. koor OCO; di. 2 nov. 19.00 uur: Euch.viering; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: Euch.viering, pastoor Tuan, m.m.v. Martinuskoor; di. 19.30 uur: Gebedsviering, M. van Tricht en Avondwakegroep, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Euch.viering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Veen Vocals, er is kinderwoorddienst en crèche; zo. 11.00 uur: Euch.viering, pastoor Tuan, m.m.v. Herenkoor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, met gedachtenis alle overledenen; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. G. de Lange, Ede; 17.00 uur: ds. D.A. Lagerwaard, Veenendaal.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. M. Scheijgrond.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur geen dienst i.v.m. priesterwijding. www.hazknederland.org
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. M. Benjamins; www.egdeark.nl
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J. Schotanus, Winschoten. www.vegamersfoort.nl
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst. www.adventistenamersfoort.nl
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Voor meer informatie en contact: http://voamersfoort.blogspot.com
De LevensBron, Grote Koppel 65: zo. 11.00 uur: J. Wienbelt; om de week op even woensdagen: 19.45 uur huisgroepbijeenkomst, Muldersstraat 12, Amersfoort; oneven weken: Pauwoog 19, Zeewolde.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. www.yahayo.nl

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 27 okt 2010
bericht nr. 10954 :  geplaatst op 28-10-2010 en 2651 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken