TERUG
Bijzondere vieringen
Katholieke doorstart in Amersfoort
rkamersfoort
AMERSFOORT

Zondag 26 september kunnen de Amersfoortse katholieken slechts in één kerk terecht voor een katholieke viering. In de kerk van het Heilig Kruis aan de Liendertseweg wordt de oprichting van de parochie ‘Onze Lieve Vrouw van Amersfoort' gemarkeerd.
Zeven parochies vormen samen één nieuwe.
André van Boven, diaken en lid van het pastorale team, vertelt hierover.

 


door Bart Verreijt

,,Veranderingen in de rooms-katholieke kerk in Amersfoort zijn dringend noodzakelijk", stelt Van Boven

 

Van de 26000 katholieken in Amersfoort en Bunschoten, gaan er per weekend ongeveer 700 naar de kerk. In onze twaalf gebouwen zijn in totaal 3500 plaatsen beschikbaar, vijf per persoon dus... Tot 1 juli waren al deze parochianen ingedeeld in zeven op zichzelf staande parochies. Maar het aantal pastores is de afgelopen jaren gedaald met zeker de helft tot zevennu - vijf fte's - van wie er maar één priester is. Neergang en krimp dus.

Dat kon niet zo doorgaan. Wij als pastores beseften dat we in beweging moesten komen en dat we moesten durven toegeven dat oude werkwijzen geen toekomst hadden. Met de parochiebesturen hebben we plannen ontwikkeld die ons de komende jaren verder helpen. We hebben ervoor gekozen de krachten te bundelen en één parochie te gaan vormen.

Op 1 juli richtte aartsbisschop mgr.W. Eijk de nieuwe parochie ‘Onze Lieve Vrouw van Amersfoort' op en kwam er een einde aan de oude parochies. Dat betekent: nieuw beleid, één team van pastores, één bestuur en zeven geloofsgemeenschappen die zich hernemen en nieuwe wegen zoeken."

 

Is de oprichting van de nieuwe parochie een feestje waard?

,,Allereerst dit: de katholieke traditie is prachtig en sterk en willen we verder ontvouwen. Vervolgens: bestuur en pastores van katholiek Amersfoort geloven erin dat deze fusie nieuwe kansen oplevert om katholiek te zijn in deze tijd, in deze stad. Kansen om onze onderlinge

relaties te versterken, met andere kerken en religies in de stad en met de burgerlijke overheid. We komen die 26e bij elkaar om te bidden om kracht van de Geest voor deze uitdaging.

Om 10.30 begint de eucharistieviering in de kerk van het H.Kruis aan de Liendertseweg 46. Alle teamleden zullen voorgaan. Er is een gelegenheidskoor samengesteld uit alle koren van onze kerken. Er is een kleine 200 mensen genodigd uit alle geledingen van de Amersfoortse samenleving en uit Bunschoten. Het zal geen ‘hosanna-viering' worden, daar is geen aanleiding toe in een tijd dat we als kerk met krimp te maken hebben en met imagoverlies. ‘Ons past bescheidenheid'.

Bovendien beseffen we goed dat er ook pijnlijke kanten zitten aan het opheffen van de oude parochies; niet iedereen staat te juichen. We hopen op een ingetogen viering, waaruit de vier kernwaarden uit ons pastorale beleidsplan zullen spreken: gastvrij, aanwezig, dienstbaar en aandachtig.

Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in een grote tent vlakbij de kerk. We hopen veel parochianen te zien. Als stimulans hebben wij als pastores een brief geschreven aan de gelovigen onder de titel ‘Gedragen door parochianen'. We zijn er namelijk van overtuigd dat alles wat we tot nu toe hebben bedacht en ontwikkeld, alleen maar verder komt als parochianen het aanvaarden en dragen."

Voor meer informatie: www.katholiekamersfoort.nl

 


bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 15 sep 2010
bericht nr. 10791 :  geplaatst op 22-09-2010 en 1738 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken