TERUG
Vredeswerk
Vredesweek 2010 van 18- 26 sept.
Kerken in Amersfoort

vredesweek 2010 van 18- 26 sept.
‘Buurten voor Vrede’
is het motto van de Vredesweek 2010, 18 tm 26 september. Gewoon over de heg heen, op het plein, bij de school, in de winkel, het inloophuis of de kerk. Met elkaar praten over hoe we ons thuis kunnen voelen in onze buurt, samen! Wie goed om zich heen kijkt, ziet al talloze voorbeelden van mensen die dat doen: buurten voor vrede.


Samen maken ze van hun buurt een buurt voor vrede. Recent onderzoek wijst uit dat mensen zich weer veiliger voelen in de eigen leefomgeving. In bijna alle steden in Nederland zijn de meeste buurten, ook de zeer problematische buurten, leefbaarder en veiliger geworden. Zeker is dat ook het gevolg van de vele kleine en grotere initiatieven die we vrijwel overal tegenkomen. Buurtbewoners worden weer burger van hun buurt.

stilstaan bij het alledaagse
Als IKV Pax Christi gasten uitnodigt om naar Nederland te komen en er is ook tijd zich te verdiepen in ontwikkelingen in onze samenleving, zien zij vaak snel parallellen met hun eigen situatie. Natuurlijk is Nederland geen conflictland, hoezeer de spanningen soms ook oplopen – en een uitweg zoeken via lokale incidenten. De processen zijn vaak dezelfde. Mensen die niet meer praten mèt elkaar, maar alleen óver elkaar. Groepen die in de marge geplaatst worden, of verketterd worden. Kranten die fatsoenlijk feitenonderzoek nalaten en gretig hun kolommen vullen met geruchten. Media die vaak gericht zijn op het slechte nieuws en te weinig tijd hebben om processen van dialoog en gesprek een kans te geven. Buurten voor vrede is dan geen oplossing voor alle problemen, maar vaak wel een noodzakelijk onderdeel van het proces dat tot goede oplossingen leidt.

kleine stappen
In het Vredesweekessay worden de daarvoor noodzakelijke ingrediënten opgenoemd. Het eerste is het hebben van een lange adem. Het gaat met kleine stappen, vooruit, maar soms ook achteruit. De mensen die het betreft moeten zelf degenen zijn die het doen, initiatieven nemen, het volhouden. Het staan eigen belangen op het spel, maar ook het algemeen belang. De deelnemers moeten open staan voor elkaar en er moet zoveel mogelijk gezocht worden naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. Het is van belang daadwerkelijk iets te doen, een concrete activiteit te ondernemen. En er zijn mensen nodig die bezielen en verbinden.

aandacht voor het positieve
We doen er goed aan de spanningsvelden onder ogen te zien. Aan de ene kant zijn er de bedreigingen voor het vreedzaam samenleven, in de vorm van jongeren en anderen die overlast veroorzaken maar ook in de vorm van vijandigheid jegens grote groepen burgers, islamofobie, de groeiende aanhang voor Wilders. Aan de andere kant zien we de vele positieve locale initiatieven. Zou meer aandacht voor het positieve niet een goed tegengif zijn tegen het venijn dat velen in het politieke en publieke debat injecteren? Ik denk dat dit in ieder geval de moeite waard is. Laat we in Amersfoort – bijvoorbeeld in de Vredesweek en op de Dag van de Dialoog in november, maar vooral ook het hele jaar door – buurten voor vrede!

Guus Timmerman,
pastoraal werker en profielhouder diaconie Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

 

 bericht nr. 10647 :  geplaatst op 17-08-2010 en 1873 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken