TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort 4 juli 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten Amersfoort 4 juli 2010

Bron: De Stad Amersfoort

Kerkdiensten

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. vakantie tot en met 18 augustus geen diensten.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
http://www.ruimteviering.nl/.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. v.d. Pol.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dr. A. van Haarlem.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: past. F. Sieraal.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. D. van Veen, Assen, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Roest, Stedum, doopdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort; 18.30 uur: ds. H. van Ginkel, Goes.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. J. van der Linden.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, DMB.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: drs. A.S. van Klinken.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: dienst.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. W. Klamer, H.A.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.
Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, J. van Pampus.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 19.00 uur dienst in Martuskerk.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. R. Barkema; 17.00 uur: ds. C. van Dusseldorp, Capelle a/d IJssel.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. R. Kelder, Bunschoten.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. P. Houtman, Barneveld.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.; 17.00 uur: ds. P. Houtman, H.A.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur en 17.00 uur: dienst.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur en 17.00 uur: dienst.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. P. Boonstra, Huizen.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Holy Spirit Choir.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Viering.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, H. Kruthoff en H. Klamer, m.m.v. koorgroep 't Zand, er is kinderwoorddienst en crèche; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
http://www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v.open cantorij; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
http://www.orthodoxekerk.nl/ / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. H. de Jong, gez. dienst in Ichthuskerk.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: geen opgave ontvangen.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. H. de Jong, Zeist.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. v.d. Burgt, Ruurlo.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
http://www.jouwkerk.nl/
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. http://www.dedeuramersfoort.nl/
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
http://www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo.10.00 uur: Willem Duijst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N. Benjamins-Tombeng;
http://www.egdeark.nl/
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, H.A. http://www.vegamersfoort.nl/
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond.
http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English.
http://www.gracechurch.nl/
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. http://www.kingdomministries.org/
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Voor meer informatie en contact: http://voamersfoort.blogspot.com/


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 30 jun 2010
bericht nr. 10551 :  geplaatst op 01-07-2010 en 4535 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken