TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 20 juni 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort op 20 juni 2010

De Bron: De Stad Amersfoort


Kerinam
Middagpauzedienst 12.30-12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo 23 juni: ds. W.J. Quist.

Basisgroep De Keerkring
Elke 2e zo vd maand om 11.00 uur (muv juli en augustus). Info: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zo vd maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
http://www.ruimteviering.nl/.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Elke 1e zo vd maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.45 uur: GKV Lichtkring.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. I. Klos.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: in even week op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. I. Klos.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: I. Adriaansz, mmv Zang en Vriendschap, Hoogland.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, T. Valstar.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, Woorddienst.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. L.W. Smelt, Bodegraven; 18.30 uur: ds. W.M. van Laar, Rotterdam.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: L.C. Houweling.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, Rhenen, H.A.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dr. D.T. Nel.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. T. de Ridder, Lunteren; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. zie Open Hof.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, dienst van Schrift en Tafel.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: S.H. Muller en ds. R.G. van der Zwan, jongerendienst.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, doopdienst; 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 10.00 uur: ds. D. van Wageningen, afscheid kindernevendienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: ds. K. van der Horst, H.A.; 16.00 uur in Oud Kath. kerk: ds. J. van Baardwijk, vesper, afscheid ds. K. v.d. Horst.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, J. van Pampus; 11.15 uur: Themaviering, F. Sieraal, mmv Solidaridad en diaconie.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. D. Heek, Spakenburg; 17.00 uur: ds. R.Th. de Boer, Leusden.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: drs. G. den Dulk, Den Haag; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema, jeugddienst.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. van Beekhuis; 17.00 uur: kand. H. de Vries, Zwolle.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: kand. H. de Vries, Zwolle.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: ds. O.W. Bouwsma, Houten.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. O.W. Bouwsma.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: elke do vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: elke 3e zo. vd maand (muv dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan en F. Siraal, mmv Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, L. v.d. Haterd en T. Vester, mmv koorgroep 't Zand, kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open 10.00-12.00 uur en za. 11.00-15.00 uur.
http://www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, mmv tiener- en kinderkoor; elke 2e za. vd maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, mmv Martinuskoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, R. Sweers, mmv Ceaciliakoor; 13.30 uur: Doopviering, pastoor Tuan, mmv koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken F. Sieraal, mmv cantorij Oorsprong, kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
http://www.orthodoxekerk.nl/ / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Viering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur: ds. S. de marie, H.A.; 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. H. de Jong, Zeist; 17.00 uur: ds. A. Beeftink, Doetinchem.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. W. van 't Spijker; 17.00 uur: ds. M.W. Vrijhof, Arnhem.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. vd maand: ACC by Night, voor jongeren.
http://www.jouwkerk.nl/.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst;
http://www.baptisten-amersfoort.nl/.
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: elke zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. vd maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za. 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'.
http://www.dedeuramersfoort.nl/.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
http://www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: lt. kol. en mevrouw B. van Kesteren.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00-17.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Paul Westerlaken. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
http://www.rafaelamersfoort.nl/.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
http://www.perspectief-veg.nl/.
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Mike Benjamin;
http://www.egdeark.nl/.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. E. Spee, Hoogland;
http://www.vegamersfoort.nl/.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): elke zo om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond.
http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. vd mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English.
http://www.gracechurch.nl/.
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
http://www.kingdomministries.org/.
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Info::
http://voamersfoort.blogspot.com/

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 16 jun 2010
bericht nr. 10516 :  geplaatst op 16-06-2010 en 4349 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken