TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort 30 mei 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten 30 mei 2010

Bron: De Stad Amersfoort

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 2 juni: ds. L. van Nieuwpoort.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
http://www.ruimteviering.nl/.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 9.00 uur: Rafaël gemeente; 17.00 uur: Ichthuskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: R. Meter, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. R. Zandstra.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. R. Zandstra.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: ds. C. 't Lam.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, past. K. Adrichem.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, Woorddienst.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, voorber. H.A.; 18.30 uur: dr. A. Noordegraaf, Ede.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. D. van Wageningen, viering 40 jaar De Brug, m.m.v. Brugkoor.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, voorber. H.A.; 18.30 uur: dienst.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. A.E. van Bunnik.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, doopdienst, m.m.v. cantorij.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: dr. B.G.J. Reitsma, Ermelo.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. H. de Roest.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg, jeugddienst.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. regiodienst in Luth. kerk Woerden.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering en doop, p.w. A. van Boven; 11.30 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem, voorber. H.A.; 19.00 uur: ds. M.H. Oosterhuis, Kampen.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.N. Hendriks.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 17.00 uur: ds. P. Schelling.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. J.J. Schreuder, voorber. H.A.; 10.30 uur: ds. J. Wesseling, voorber. H.A.; 16.30 uur: ds. B. Luiten, Zwolle.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. van Benthem; 15.00 uur: ds. J.M. van Leeuwen, Ede.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. E.J. Hempenius; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. J. Wesseling, Putten.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor G. Timmerman, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: wo. 19.00 uur: Mariaviering m.m.v. Dameskoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. Timmerman, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, nakomviering 1e Heilige Communie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Koh-I-Noor; 13.00 uur: Doopviering, diaken F. Sieraal.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, J. van Pampus, m.m..v de cantorij, er is kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
http://www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. Gregoriaans koor; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. Caeciliakoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Veen Vocals; zo. 9.30 uur en 12.00 uur: Eucharistieviering, 1e H. Communieviering, pastoor Tuan en p.w. E. Vos.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
http://www.orthodoxekerk.nl/ / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: stud. G. de Groot, Groenekan; 17.00 uur: ds. M. Janssens, Utrecht.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
http://www.jouwkerk.nl/
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. http://www.dedeuramersfoort.nl/
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
http://www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: commissioner R.J. Schurink en Lt. kolonel mevrouw D. Schurink-Rietdijk.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00-17.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp, doopdienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.perspectief-veg.nl/
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Bert Niehof; http://www.egdeark.nl/
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Magnee-de Berg, Gouda; http://www.vegamersfoort.nl/
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond.
http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English.
http://www.gracechurch.nl/
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. http://www.kingdomministries.org/
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Voor meer informatie en contact: http://voamersfoort.blogspot.com/

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 26 mei 2010
bericht nr. 10476 :  geplaatst op 27-05-2010 en 1273 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken