TERUG
Organisatie
Fusie parochies in katholiek Amersfoort is rond
rkamersfoort

Fusie parochies in katholiek Amersfoort is rond
AMERSFOORT - De besturen van de rooms katholieke parochies in Amersfoort hebben woensdagavond 19 mei een historische stap gezet. Ze ondertekenden een convenant en een pakket documenten waarin is vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt om tot een fusie te kunnen komen. Aan de aartsbisschop vragen zij om de fusie te laten ingaan op 1 juli. De nieuwe parochie die de bisschop gaat oprichten krijgt de naam: r.k. parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.In januari 2008 waren de parochies al overeengekomen nauwer te gaan samenwerken. Dit samenwerkingsverband mondt nu dus uit in een fusie. Een grote stap omdat verschillende eeuwenoude parochies worden opgeheven en een nieuwe structuur zijn waarde moet gaan bewijzen. De besturen en de pastores van Katholiek Amersfoort durven deze stap te zetten op grond van de ervaringen die tot nu toe werden opgedaan.
Gezegd moet ook dat het beleid van de aartsbisschop een versnelling heeft gegeven om tot deze forse herstructurering te komen.

De behoefte werd steeds sterker om het katholieke geluid in Amersfoort krachtiger te laten klinken. Samen kun je meer en ben je een duidelijker partner. Dat geldt voor het maatschappelijk verkeer maar ook in de contacten tussen de kerken.
Daarnaast werd steeds meer duidelijk dat de oude structuur van kleine zelfstandige parochies in onze verstedelijkte samenleving herziening vroeg om in deze tijd de boodschap van het evangelie te doen klinken en de pastorale zorg gestalte te geven. De inbreng van gelovigen en de inzet van een pastoraal team trekken hierin samen op.

De vergadering van afgelopen woensdag, in 'De Herberg' in Nieuwland begon met een eenvoudige gebedsdienst waarin pastoor Tuan voorging. In deze dienst werd de heilige Geest aangeroepen om de genomen besluiten te ondersteunen en werd de lofzang van Maria gebeden, het Magnificat. De nieuwe parochie wil zich laten inspireren door de spiritualiteit van Maria.


Katholieken houden van symbolen. Dat bleek ook deze avond.
Er stonden zeven kaarsen in verschillende kleuren. Deze symboliseerden de zeven parochies. Bestuursleden van iedere parochie ontstaken vanaf de kaars van de eigen parochie, gezamenlijk één witte kaars die stond voor de nieuwe parochie.
Vervolgens ondertekende ieder bestuur de documenten waarin aan de bisschop om de fusie wordt gevraagd en waarin wordt beschreven welke afspraken er zijn gemaakt.

De fusie gaat in per 1 juli.
- Het bestuur van de nieuwe parochie zal bestaan uit: Pastoor Tuan Thanh Nguyen, voorzitter, mevrouw Irene Vriens, vice-voorzitter, Will ten Hoedt, secretaris, Dré Struyk, Bert Dijkman, Harold Kinds, en Tom Paffen. Een nadere portefeuilleverdeling wordt binnenkort vastgesteld.

- Per 1 juli worden de 'oude' parochies opgeheven, zij gaan verder onder de aanduiding 'geloofsgemeenschap'. Iedere geloofsgemeenschap krijgt een 'raad' die voor de dagelijkse en praktische lokale zaken zorgt onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.
Voor de pastorale aspecten is in iedere geloofsgemeenschap een pastoraatsgroep opgericht, deze werkt onder verantwoordelijkheid van het pastorale team.
- Het pastorale team werd al geïnstalleerd in november 2007, bij installatie van pastoor Hans Pauw. Het telt twee priesters en vijf pastoraal werkenden die allen door de bisschop zijn benoemd. Het team staat onder leiding van pastoor Tuan.
- Aanvullend op bestaande secretariaten bij de geloofsgemeenschappen zal er een centraal secretariaat komen dat in september zijn intrek zal nemen in de pastorie van de H.Martinus (Hoogland). Feestelijke opening op 12 september.


- De officiële kerkelijke viering van de fusie van de Amersfoortse parochies is gepland op zondag 26 september in de kerk van het Heilig Kruis, Liendertseweg 46, 3814 PL Amersfoort, nadere informatie volgt.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 21 mei 2010
bericht nr. 10462 :  geplaatst op 21-05-2010 en 2171 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken