TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten 16 mei 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort 16 mei 2010

Ontleend aan De Stad Amersfoort

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 19 mei: ds. H. Biesma.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
http://www.ruimteviering.nl/.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
do. 13 mei 9.00 uur: Ichthuskerk; zo. 10.45 uur: GKV Lichtkring.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: dhr. A. van Klinken.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, past. K. Adrichem.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. A.C. v.d. Wekken.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, Woorddienst.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: do. 13 mei 9.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur: ds. M. van Duijn, Eindhoven; 18.30 uur: ds. A. Prins, Veenendaal.
Ouderenzorg Nijenstede: do. 13 mei 10.00 uur: ds. L. Prinsen; zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: do. 13 mei 9.30 uur: mevr. E. van der Wal, ochtendgebed; zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: do. 13 mei 10.00 uur: ds. O.C. Kerssen, Gouda; zo. 10.00 uur: kand. J. van Schaik.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: do. 13 mei 9.30 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: prof. dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo.
St. Joriskerk, Hof 1: do. 13 mei 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. J.A. Brussaard, Barneveld.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: do. 13 mei 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: do. 13 mei 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst; zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, doopdienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: do. 13 mei 10.00 uur: zie Opstandingskerk; zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: do. 13 mei 10.00 uur: zie Opstandingskerk; zo. 10.00 uur: dhr. S. Muller; 17.00 uur: ds. M. v.d. Pol, vesper.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: do. 13 mei 10.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor Th. Deinum-Kloek; 10.00 uur: pastor Th. Deinum-Kloek, m.m.v. Zang & Vriendschap.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: Zinnige Zondag
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: do. 13 mei 8.15 uur: Gebedsviering en fietstocht, E. Vos; zo. 10.00 uur: Gebedsviering, Hogema; 11.15 uur: Themaviering, A. Sprotte; di. 18 mei 19.00 uur: Viering van vergeving, EHC, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: do. 13 mei 9.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: do. 13 mei 9.30 uur: ds. J. van Benthem; zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. M.H. Sliggers.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: do. 13 mei 9.30 uur: ds. H.J. Boiten; zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg, bevestiging ambtsdragers; 17.00 uur: ds. C.J. Mewe.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: do. 13 mei 10.00 uur: ds. C. van den Berg; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. J. Smit; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: do. 13 mei 8.45 uur: student. D. Heek; zo. 8.45 uur: ds. L.W. de Graaf, Hattem; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: do. 13 mei 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: Dienst.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: do. 13 mei 10.45 uur: Leesdienst; zo. 10.45 uur: ds. J. Wesseling, Putten; 17.00 uur: ds. A.G. Hagg, Eemdijk.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: do. 13 mei 8.45 uur en 10.45 uur: ds. C. Beiboer; zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: do. 13 mei 17.00 uur: ds. G. Gunnink; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: do. 13 mei 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Kruisparochie; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: do. 13 mei 111.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en diaken A. van Boven, m.m.v. Jongerenkoor, er is kinderwoorddienst; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor T. Nguyen, m.m.v. Lief en Leedkoor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: do. 13 mei 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor Tuan, met doop, m.m.v cantorij, er is crèche; zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, M. Verstraelen en T. Vester, m.m.v. Mannenschola, er is kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
http://www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: do. 13 mei Viering in de H. Kruiskerk; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Tuan, met samenzang; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: Euch.viering, R. Vonhögen en F. Sieraal, m.m.v. Martinuskoor; 13.30 uur: Doopviering, R. Vonhögen; ma. 17 mei 19.30 uur: Mariaviering o.l.v werkgroep, m.m.v. Ceciliakoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en diaken F. Sieraal, m.m.v. gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
http://www.orthodoxekerk.nl/ / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: do. 13 mei 19.00 uur: Eucharistieviering; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): do. 13 mei 10.00 uur: Leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): do. 13 mei 9.00 uur dienst in Ichthuskerk; zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: do. 13 mei 9.00 uur dienst in Ichthuskerk; zo. 10.00 uur: ds. J. Winter, Wezep; 17.00 uur: ds. W. Molemaker, belijdenisdienst.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: do. 13 mei 9.00 uur: ds. F. Gerkema, gez. dienst; zo. 9.00 uur: ds. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. J.C. Hardeman.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
http://www.jouwkerk.nl/
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. http://www.dedeuramersfoort.nl/
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
http://www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00-17.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Jaap Schep. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.perspectief-veg.nl/
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: zr. Suzi Kotadini; http://www.egdeark.nl/
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. A.A. Dijkslag, Zwolle; http://www.vegamersfoort.nl/
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond.
http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English.
http://www.gracechurch.nl/
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. http://www.kingdomministries.org/
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. http://www.voutrecht.nl/

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 12 mei 2010
bericht nr. 10434 : 


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken