TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten met Pasen
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten op 1e en 2e Paasdag

(bewerkt naar informatie uit De Stad Amersfoort)

Klik hier voor meer informatie over Pasen
Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.00 uur: GKV De Kandelaar; zo. 17.00 uur: St. Joriskerk.


Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op
zo. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:
zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Verpleeghuis St. Elisabeth:
zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering; m.m.v. Elisabethkoor .
Zon en Schild:
zo. 10.00 uur: past. C. Arends, dienst van Woord en Tafel, m.m.v. cantorij.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74:
zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: ds. C. Rentier.
Ouderenzorg Nijenstede:
zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2:
zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst voor jong en oud.
De Brug, Schuilenburgerweg 2:
zo. 10.00 uur: kand. J. van Schaik, m.m.v. Brugkoor.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110:
zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, belijdenisdienst.
St. Joriskerk, Hof 1:
zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, met geloofsbelijdenis;
ma. 9.30 uur: ds. J. Blom, Ridderkerk.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4:
zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. zanggroep.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1:
zo. 10.00 uur: zie De Open Hof; 17.00 uur: ds. A.F. Troost, DMB m.m.v. Jubilation, Bunschoten.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131:
zo. 9.00 uur: Peuter- en kleuterviering; 10.15 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1:
zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59:
zo. 06.00 uur: Ochtendglorendienst; 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11:
zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland:
zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. W. Klamer, m.m.v. cantorij.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8:
zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg, doopviering.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61:
zo. 10.30 uur: ds. K. v.d. Horst, H.A.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101:
zo. 10.00 uur: Gebedsviering, E. Vos en A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18:
zo. 10.00 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70:
zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg, H.A.; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink, H.A.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2:
zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. A. Buursema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring:
zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. P. Houtman, Barneveld.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring:
zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. P. Houtman, Barneveld.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk:
zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk:
zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat:
zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28:
zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e
zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a:
zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en Fr. Siraal, m.m.v. dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48:
zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Koh-I-Noor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31:
zo. 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed, dhr. G. Timmerman, m.m.v. cantorij;
ma. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastoor T. Nguyen, met samenzang;
 http://www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54:
zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Con Spirito;
ma. 11.00 uur: Eucharistieviering met verstandelijk beperkten, pastor J. de Froe /Fr. Sieraal, m.m.v. Holy
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10:
zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; ma. 10.00 uur: Eucharistieviering.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland:
zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Martinuskoor;
ma. 9.30 uur: Gebedsviering o.l.v. werkgroep, m.m.v .koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen:
zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Greg. herenkoor;
ma. 10.00 uur: Gebedsviering o.l.v. parochianen, m.m.v. gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5:
zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. http://www.orthodoxekerk.nl/ / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13:
zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta):
zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt):
zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: geen opgave ontvangen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154:
zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1:
zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30:
zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries, vervolg paasoratorium.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6:
zo.10.00 uur: samenkomst http://www.jouwkerk.nl/
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10:
zo. 10.00 uur: dienst; http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114:
zo. 11.00 zondagochtenddienst en Kindernevendienst  (groep 1 t/m 4)
zo. 18.00 zondagavonddienst en Kindernevendienst(groep 5 t/m 8)
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship).
zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3:
zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73:
zo. 10.00  dienst. Gasten welkom. http://www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39:
zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2:
zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23:
zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14:
zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17:
zo. 10.30 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M. Verhulst-Bestebreur, m.m.v. brassband 'Veluwe Brass' en eigen zangkoor.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1:
zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1:
zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak;
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129:
zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen:
zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.perspectief-veg.nl/
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75:
zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng; http://www.egdeark.nl/
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15:
zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Spee; http://www.vegamersfoort.nl/
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65
zo.14.00 uur dienst : Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1:
zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste
zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15:
zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. http://www.gracechurch.nl/
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110:
zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. http://www.kingdomministries.org/
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1:
zo. 10.30 uur: Dienst;  http://www.voutrecht.nl/
Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.bericht nr. 10297 :  geplaatst op 02-04-2010 en 3964 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken