TERUG
Diaconaat
Pastoraal werk als dienst aan de samenleving
rkamersfoort
Bruggenbouwers

In deze rubriek komen mensen aan het woord die bruggen bouwen tussen mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken, culturen, tradities en religies. Hoe doen zij hun werk en welke knelpunten ervaren zij? Wat zijn de uitdagingen en waardoor worden zij gemotiveerd? Deze keer Guus Timmerman , rooms-katholiek pastoraal werker van het parochieverband regio Amersfoort.

Pastoraal werker Guurs Timmerman: ,,God nodigt ons uit tot een liefdesverhouding met Hem.

 

Wie ben je en wat doe je?

,,Ik ben pastoraal werker met het profiel diaconie. Dat betekent dat ik naast het ‘normale’ pastorale werk, zoals voorgaan in de vieringen, uitvaarten verzorgen en mensen bezoeken, mij bezighoudt met de dienst aan de samenleving. Barmhartigheid, gerechtigheid en verzoening zijn daarbij de kernwoorden.

Mijn werk is: verbindingen leggen, nadenken over beleid, inspireren, initiëren en toerusten. Bij verbindingen leggen kun je denken aan de inloophuizen en het straatpastoraat.

Daar worden goede dingen op diaconaal terrein gedaan en dat wil ik graag in de parochies, in de vieringen terugzien. In de interreligieuze dialoog vind ik het belangrijk dat we elkaar opzoeken, dienstbaar zijn en uitwisselen wat er speelt onder de geloofsgenoten en in de wijken. We kunnen onze zorgen delen en zoeken naar wat we daar samen aan kunnen doen.”

Wat zijn de knelpunten en uitdagingen in je werk?

,,Ik werk nu een jaar in Amersfoort en eigenlijk ervaar ik geen knelpunten. Als ik er toch een moet noemen, dan vind ik het diaconale veld erg gefragmenteerd. De eenheid van diaconie wordt weinig gevoeld door mensen die aan de basis actief zijn op een bepaald deelterrein.

De uitdaging is om de ervaringen die in het diaconale werk worden opgedaan te laten terugkomen in het vieren en leren. Dat in de Xaveriusparochie op zondag lunches voor daklozen worden gehouden, mag ook bij parochianen die daaraan niet meedoen herkenning en betrokkenheid oproepen.”

Wat zijn je drijfveren?

,,God nodigt ons uit tot een liefdesverhouding met Hem. Het is mijn taak die uitnodiging voor het voetlicht te brengen en toegankelijk te maken. Er zijn mensen die het slechter hebben dan anderen en dat is in tegenstelling met waartoe God ons oproept.”

 

 


bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 17 mrt 2010
bericht nr. 10218 :  geplaatst op 18-03-2010 en 1975 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken