TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten zondag 14 maart 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten op 14 maart 2010 ontleend aan De Stad Amersfoort

Kerkdiensten 

woensdag 10 maart 2010 00:00
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 17 mrt.: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
http://www.ruimteviering.nl/.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 11.00 uur: Sint Ansfriduskerk; 17.00 uur: GKV De Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Schrift en Tafel.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. J. Vellekoop.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. J. Vellekoop.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. I. Adriaansz, m.m.v. Voice of Hope.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: past. J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: geen opgave ontvangen.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, dienst van Woord en Tafel.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: wo. 19.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, Rhenen; 18.30 uur: dr. A. Markus, Utrecht, sing-in.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. P.A. Verbaan, Ermelo, m.m.v. Brugkoor; 17.00 uur: zie Nieuwe Kerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: wo. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede; 17.00 uur: dr. H. de Leede, themadienst.
St. Joriskerk, Hof 1: wo. 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: kand. H.I. Methorst, Lunteren; 17.00 uur: ds. H. Russcher, Barneveld.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, dienst van Schrift en Tafel.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: wo. 19.30 uur: ds. W. Verschoor; zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, H.A.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: drs. A.S. van Klinken.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, H.A.; 17.00 uur: ds. B. Borger, vesper.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: wo. 19.30 uur: dienst in Wellantcollege; zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. J. Henzen, Alphen aan den Rijn.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: p.w. Th. Deinum-Kloek; 10.00 uur: p.w. Th. Deinum-Kloek, m.m.v. cantorij.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: Zinnige Zondag.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: A. Sprotte, H.A.; 13.30 uur: Doopviering, R. Vonhögen en A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: wo. 19.30 uur: ds. J.J. Schreuder; zo. 10.00 uur: ds. J. Beekhuis, voorber. H.A.; 19.00 uur: ds. A. Buursema.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: wo. 19.30 uur: ds. H.J. Boiten; zo. 10.00 uur: Leesdienst, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: wo. 19.30 uur: ds. C. v.d. Berg; zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: wo. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema, voorber. H.A.; 16.30 uur: ds. M.J.C. Blok, Utrecht.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: wo. 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: wo. Nieuwland en Hoogland: 19.30 uur: ds. C. Beiboer; zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: ds. D. Heek.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: wo. 19.30 uur: ds. A. Buursema; zo. 10.00 uur: ds. M.J.C. Blok; 17.00 uur: ds. G. Gunnink, jeugddienst.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen, m.m.v. koor Koh-I-Noor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van brood en water, pastor Tuan Nguyen, m.m.v. koorgroep 't Zand. Er is kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
http://www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, past. R. Vonhögen/Fr. Sieraal, m.m.v. oec. cantorij Oorsprong.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Martinuskoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. Timmerman, m.m.v. Ceciliakoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. G. Timmerman, m.m.v. kinderkoor. Er is crèche.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
http://www.orthodoxekerk.nl/ / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): wo. 19.30 uur: Leesdienst; zo. 10.00 uur: Leesdienst; 16.30 uur: ds. S. de Marie.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: wo. 19.30 uur: ds. W. Molemaker; zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: wo. 19.30 uru: drs. R.W.J. Soeters; zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
http://www.jouwkerk.nl/
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. http://www.dedeuramersfoort.nl/
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
http://www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en mevrouw M. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Willex Duist. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 15.00 uur: Feestelijke dienst met dopen. http://www.perspectief-veg.nl/
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: zr. Veridiana Koeiman; http://www.egdeark.nl/
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. J. v.d. Kamp, Houten; http://www.vegamersfoort.nl/
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond.
http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English.
http://www.gracechurch.nl/
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. http://www.kingdomministries.org/
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. http://www.voutrecht.nl/


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 10 mrt 2010
bericht nr. 10184 : 


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken