TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van 21 febr. 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort op 21 febr 2010
ontleend aan de Stad Amersfoort


Kerkdiensten

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 24 febr.: ds. A. van Haarlem.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.45 uur: GKV Lichtkring.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. B. Prinsen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. B. Prinsen.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: dhr. P. Rotteveel.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, met zang.
Zorgcentrum De Amerhorst: geen opgave ontvangen.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: dienst.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: prof.dr. J.C. Borst, Veessen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. S.J.R. Rosmolen, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. S.J.R. Rosmolen, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, dankz. H.A/
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: kand. G. Laseur.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. J. van der Linden.1
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie Open Hof.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, doopdienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. F. Gerkema.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. W. Klamer, dopen/belijdenis m.m.v. cantorij.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.
Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: wo. 17 febr. 20.00 uur: Gebedsviering, M. van Tricht en A. Sprotte; zo. 10.00 uur: Gebedsviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J. Wesseling, Putten; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. D. Heek, Spakenburg; 17.00 uur: Leesdienst.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. H. Hoksbergen; 17.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 16.30 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld/Voorthuizen.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. R. Kelder, Bunschoten.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. A.M. de Hullu, Apeldoorn.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. T. Schutte, legerpredikant Ede; 15.00 uur: Leesdienst.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. T. Schutte; 17.00 uur: ds. C.J. Haak, Kampen.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. J. Poutsma, De Bilt; 17.00 uur: ds. Schaeffer, Wageningen.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: wo. 19.00 uur: Aswoensdagviering, diaken A. van Boven, met samenzang; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: wo. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan en F. Sieraal.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: wo. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed, p.w. E. Vos, m.m.v. Lief- en Leedkoor; zo. 10.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman; er is kinderwoorddienst;
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: wo. 19.30 uur: Eucharistieviering in de Oud Kath. kerk, A, Bijlholt en pastor G. Verheij-de Jager, m.m.v. mannenschola; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: wo. 19.00 uur: Gebedsviering, p.w. A. Timmerman; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. Holy Spirit Choir.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: wo. 17 febr. 19.30 uur: Aswoensdagviering, pastoor Tuan, m.m.v. koor Tussendoor; vr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. Martinuskoor; 13.30 uur: Doopviering, R. Vonhögen.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: wo. 19.30 uur: Gebedsviering, diaken F. Sieraal, m.m.v. cantorij en Oorsprong; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. gemengd koor; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.nm.v. Greg. herenkoor. Er is kinderwoorddienst; di. 23 febr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: wo. 19.30 uur: Eucharistieviering; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: mevr. J. Gerkema-Mudde.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. M. de Kreek, Etten-Leur.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. J.J. Lof, Meppel.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. H. Schram.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. en M. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng; www.egdeark.nl
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Magnee-de Berg, Gouda; www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. www.voutrecht.nl
 
 
 
Kerkdiensten. woensdag 17 februari 2010. Kerinam Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 24 febr.: ds. A. van Haarlem. Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663. St. Aegtenkapel Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl. Centrumviering Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor. Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.45 uur: GKV Lichtkring. Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Woord en Gebed. Zorgcentra Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. B. Prinsen. Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. B. Prinsen. Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: dhr. P. Rotteveel. Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, met zang. Zorgcentrum De Amerhorst: geen opgave ontvangen. Zon en Schild: zo. 10.00 uur: dienst. Protestantse Gemeente Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: prof.dr. J.C. Borst, Veessen. Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen. Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. S.J.R. Rosmolen, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. S.J.R. Rosmolen, dienst van Schrift en Gebed. De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier. Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, dankz. H.A/ St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: kand. G. Laseur. Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. J. van der Linden.1 Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie Open Hof. Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, doopdienst. De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger. De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma. Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. F. Gerkema. De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. W. Klamer, dopen/belijdenis m.m.v. cantorij. Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg. Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst. Oecumenisch Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: wo. 17 febr. 20.00 uur: Gebedsviering, M. van Tricht en A. Sprotte; zo. 10.00 uur: Gebedsviering, E. Vos. De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht. Geref. Kerk Vrijgemaakt Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J. Wesseling, Putten; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten. Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. D. Heek, Spakenburg; 17.00 uur: Leesdienst. Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. H. Hoksbergen; 17.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten. Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 16.30 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld/Voorthuizen. Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. R. Kelder, Bunschoten. Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. A.M. de Hullu, Apeldoorn. Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. T. Schutte, legerpredikant Ede; 15.00 uur: Leesdienst. Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. T. Schutte; 17.00 uur: ds. C.J. Haak, Kampen. Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. J. Poutsma, De Bilt; 17.00 uur: ds. Schaeffer, Wageningen. Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid. Rooms-katholieke kerken St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: wo. 19.00 uur: Aswoensdagviering, diaken A. van Boven, met samenzang; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. open cantorij. Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc. St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: wo. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan en F. Sieraal. H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: wo. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed, p.w. E. Vos, m.m.v. Lief- en Leedkoor; zo. 10.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman; er is kinderwoorddienst; St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: wo. 19.30 uur: Eucharistieviering in de Oud Kath. kerk, A, Bijlholt en pastor G. Verheij-de Jager, m.m.v. mannenschola; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl H. Geest Parochie, Mozartweg 54: wo. 19.00 uur: Gebedsviering, p.w. A. Timmerman; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. Holy Spirit Choir. St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering. R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof. Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: wo. 17 febr. 19.30 uur: Aswoensdagviering, pastoor Tuan, m.m.v. koor Tussendoor; vr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. Martinuskoor; 13.30 uur: Doopviering, R. Vonhögen. St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: wo. 19.30 uur: Gebedsviering, diaken F. Sieraal, m.m.v. cantorij en Oorsprong; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. gemengd koor; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.nm.v. Greg. herenkoor. Er is kinderwoorddienst; di. 23 febr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan. Overige katholieke kerken Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: wo. 19.30 uur: Eucharistieviering; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl. Overige kerken Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst. Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: mevr. J. Gerkema-Mudde. Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. M. de Kreek, Etten-Leur. Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. J.J. Lof, Meppel. Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher. Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. H. Schram. ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella. Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst. Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst. Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. en M. Verhulst-Bestebreur. Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl. Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291. Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng; www.egdeark.nl Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Magnee-de Berg, Gouda; www.vegamersfoort.nl Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst. Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku. Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl. l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur. Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. www.voutrecht.nl


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 17 febr 2010
bericht nr. 10096 :  geplaatst op 17-02-2010 en 2349 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken