TERUG
Liturgisch jaar
ASWOENSDAG

ASWOENSDAG
Aswoensdag, de eerste dag na Carnaval, is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend).

 


Oorspronkelijk was Aswoensdag een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op hetvoorhoofd kregen getekend. Zo toonden zij berouw voor hun beganezonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis.

 


Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leefden demensen heel sober, er werd alleen het hoogstnoodzakelijkegegeten. De vastentijd herinnerde de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbrachtzonder eten en drinken.

 

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen was (is) er op Aswoensdag een kerkdienst in dekatholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet komenen voor het altaar staand van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden:Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met asgewassen: as heeft een reinigende kracht.

 

Ook het afbranden vande stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuwleven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande engezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar.
Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken teworden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

 

 bericht nr. 10083 :  geplaatst op 14-02-2010 en 1150 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken