TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van 14 febr. 2010
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort op 14 febr 2010
ontleend aan de Stad Amersfoort


Kerkdiensten


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 17 febr.: ds. J.B. Wilmink.
Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. http://www.ruimteviering.nl/.
Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.
Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: Carnavalsmis; 11.30 uur: Sint Ansfriduskerk; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:
zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld, dienst Woord en Gebed.
Zorgcentra Ouderenzorg De Lichtenberg:
zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:
elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Birkhoven, Birkstraat 100:
zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen, m.m.v. Reformation.
Verpleeghuis St. Elisabeth:
zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor J. de Froe, m.m.v. Elisabethkoor; wo. 17 febr. 10.30 uur: Aswoensdagviering, mevr. K. Adrichem, met zang.
Zorgcentrum De Amerhorst:
geen opgave ontvangen.
Zon en Schild:
zo. 10.00 uur: dienst.


Protestantse Gemeente

Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, leerdienst.
Ouderenzorg Nijenstede:
zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk,
Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug,
Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: kand. J. van Schaik, jongerendienst; 17.00 uur: zie Nieuwe Kerk.
Nieuwe Kerk,
Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. J. van Dalen; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, themadienst.
St. Joriskerk,
Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. T. van den Brink, Putten; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.
Fonteinkerk,
Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. cantorij.
Opstandingskerk,
Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie Open Hof.
Emmaüskerk,
Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof,
Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, kerk- en schooldienst.
De Hoeksteen,
Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, doopdienst; 17.00 uur: Vesper, mevr. T. Paus i.s.m. Inloophuis.
Kruispunt Vathorst
(Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham,
Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. H. de Roest.
Vathorst: Veenkerk,
De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. D. van Leeuwen.
Evang. Luth. Kerk,
Langestraat 61: zo. geen dienst.
 

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt,
Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, A. Sprotte; 12.30 uur: Doop EHC, R. Vonhögen; wo. 17 febr. 20.00 uur: Gebedsviering, M. van Tricht en A. Sprotte.
De Herberg,
Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.
Geref. Kerk Vrijgemaakt Martuskerk,
Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 19.00 uur: ds. H. Biesma, em. CGK.
Kandelaar,
Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: Leesdienst.
Schaapskooi,
Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg.
Vathorst,
Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 10.30 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld-Voorthuizen; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring:
zo. 10.45 uur: ds. J. Hagg, Zwolle; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring:
zo. 8.45 uur: ds. J.J. Schreuder, Spakenburg; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk:
zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk:
zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk,
Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. J. Wesseling, Putten.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,
Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.
 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie,
Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria; wo. 17 febr. 19.00 uur: Aswoensdagviering, diaken A. van Boven, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap,
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie,
M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. gemengd koor; wo. 17 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.
H. Kruisparochie,
Liendertseweg 48: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor, er is kinderwoorddienst; wo. 17 febr. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed, p.w. E. Vos, m,.m.v. Lief- en Leedkoor.
St. Franciscus Xaveriusparochie,
‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Dienst van woord en gebed, J. van Pampus, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst; wo. 17 febr. in de Oud Kath. kerk: 19.30 uur: Eucharistieviering; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie,
Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. R. Sweers, m.m.v. open cantorij; wo. 17 febr. 19.00 uur: Gebedsviering, p.w. A. Timmerman.
St. Helenakapel,
Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,
Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie,
Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. Timmerman, m.m.v. Martinuskoor; wo. 17 febr. 19.30 uur: Aswoensdagviering, pastoor Tuan, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie,
Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. kinderkoor en Veen Vocals; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. G. Timmerman, m.m.v. gemengd koor; di. 16 febr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Revenberg; wo. 17 febr. 19.30 uur: Gebedsviering, diaken F. Sieraal, m.m.v. cantorij Oorsprong.
 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk,
Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. http://www.orthodoxekerk.nl// http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,
‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, kinderdienst; wo. 17 febr. 19.30 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.
 

Overige kerken

Geref. kerk (Hersteld),
Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,
diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. J. Smelik, H.A.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,
aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk,
Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters, themadienst; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
Geref. Gemeente Elimkerk,
Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,
Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries, doop- en kinderdienst.
ACC-Jouw Kerk,
Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente,
ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente ‘De Deur',
Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'. http://www.dedeuramersfoort.nl/
Gereja Indonesia Amersfoort
(Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk,
Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk,
Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. http://www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap,
Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',
Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener,
Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils,
Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst en M. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël,
Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai,
Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort,
Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Marten Busstra. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief,
‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.perspectief-veg.nl/
Evangelische Gemeente De Ark,
Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Mike Benjamins; http://www.egdeark.nl/
Vrije Evang. Gemeente,
Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. J.A.C. Schouwstra, Apeldoorn, lofprijzing; http://www.vegamersfoort.nl/ Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.):
iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen,
M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux:
dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church,
Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. http://www.gracechurch.nl/
Kingdom Church
(lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. http://www.kingdomministries.org/
Victory Outreach Amersfoort,
Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. http://www.voutrecht.nl/

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 10 febr 2010
bericht nr. 10077 :  geplaatst op 10-02-2010 en 3463 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken